Blwyddyn Newydd Dda! / Happy New Year!

Croeso i flog Gofalaeth Wystog, sef 7 o gapeli Methodist Calfinaidd Gogledd Sir Benfro.

Ffurfiwyd yr Ofalaeth o 5 eglwys yn 2004 ac fe ychwanegwyd 2 arall ati yn 2011.

Gofalaeth Wystog
Dyma’r capeli: Bethel, Treamlod; Caerfarchell; Tabernacl, Tyddewi; Gwastad, Llys-y-Frân; Bethel, Casmael; Walton East; a Wystog. / Here are our chapels: Bethel, Ambleston; Caerfarchell; Tabernacl, St Davids; Gwastad, Llys-y-Frân; Bethel, Puncheston; Walton East; and Woodstock.

Rydym oll yn aelodau o Eglwys Bresbyteraidd Cymru – mae ein gwefan i’w gweld yma.

Y Parchedig Wiliam Owen yw gweinidog yr Ofalaeth.

Bwriad y blog hwn yw rhannu gwybodaeth am ein ffydd yn Iesu Grist, ac am waith aelodau’r eglwysi. Cewch yma adroddiadau am ein gweithgareddau, ein gwansanaethau, a’n hanes fel eglwysi ac fel gofalaeth.

Gobeithio y mwynhewch chi ddarllen a dilyn ein blog,

Blwyddyn newydd dda i chi i gyd,

Wiliam Owen

////////////////////////

Welcome to the blog of Woodstock Pastorate, made up of 7 of North Pembrokeshire’s Calvinistic Methodist chapels.

The Pastorate was created from 5 churches in 2004 and a further 2 were added in 2011.

We are all part of the Presbyterian Church of Wales – see our website here.

The pastorate minister is the Reverend Wiliam Owen.

We intend with this blog to share our faith in Jesus Christ and our work as church members. Here you will find news of our activities, our services, and our history as chapels and as a pastorate.

We hope that you will enjoy reading and following our blog,

Happy new year to you all,

Wiliam Owen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s