Myfyrdod ar y Pasg / Easter Reflections

Blodau afal Caerfarchell / Apple blossom in Caerfarchell

Rwy’n hoff o afalau, ac wrth lwc, mae gennym ni berllan hynafol yn ein gardd.

Pan fydda i’n bwyta afal, yn lle taflu’r hadau i’r compost gyda’r perfedd, byddaf yn eu cadw bob un. I mi, mae’r hedyn bach yn ernes o’r goeden afal cyfan. Os caiff ei feithrin yn ofalus, gall dyfu’n bren gwerthfawr ei gysgod i greaduriaid a phlanhigion am ganrif efallai. Bob blwyddyn bydd ganddo gynhaeaf yr afalau i’w rannu.

Ac ar adeg y Pasg, fe’n hatgoffir fod gan y ffydd Gristnogol hedyn bychan yn ei pherfedd. Yng nghanol yr egwyddorion tu ôl i’r Bregeth ar y Mynydd a’r pwyslais ar gariad wrth wasanaethu eraill, ceir yr alwad i gredu yn yr Ymgnawdoliad. Daeth y Mab i’n plith “gan fod yn ufudd hyd angau, ie angau’r groes” cyn atgyfodi ar y trydydd dydd. Drwy blannu a meithrin yr hedyn bach hwnnw, gwelwn ef yn tyfu’n bren gwerthfawr ym mherllan ein meddyliau, yn gyfoethog ei gysgod a’i gynhaliaeth. Dyna neges y Pasg i mi.

Megis y dywedodd Ann Griffiths

Gwna fi fel pren planedig, O fy Nuw,

yn ir ar lan afonydd dyfroedd byw …

Gyda phob dymuniad da ar y Pasg,

Wiliam

////////////////////////

I’m very fond of apples, and we’re fortunate in having an orchard in our garden.

When I eat an apple, I keep the seeds instead of throwing them on the compost heap with the core. I feel that the little seed contains within it the mature apple tree. If it were carefully nurtured, it might grow into a valuable resource for wild animals and plants for a century or more. And each year, it would share its bountiful apple harvest.

At Eastertide, we are reminded that within the core of the Christian faith may be found a tiny seed. In the middle of the principles which underpin the Sermon on the Mount, and the emphasis on selfless love and the service of others, we find the call to the belief in the Incarnation. The Son came into our midst to be “obedient unto death, even death on the cross” before rising again on the third day. In planting and nurturing that little seed, we may see it grow into a valuable tree in the orchard of our thoughts, abundantly sharing its shade and sustenance. This to me is the Easter message.

Ann Griffiths stated in her Welsh hymn – freely translated

Make me into a planted tree, Oh my God,

Verdantly growing on the banks of the living streams of water…

With the best wishes for Easter,

Wiliam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s